به مرده میگن میشه به زنت نگاه کنیم،میگه بفرما...


#پست_ویژه

👣 

بسم الله__


◀آن موقع ها همه چیز انقدر امن نبود....

انقدر آرام نبود....

غیرت ها انقدر بی رمق نشده بود....

مرد بود و غیرتش....مرد بود و ناموسش....

.

◀جسد بی جان و عریان دختر ایرانی را از تیر چراغ برق بالا بردند....دشمن را میگویم...

جلوی چشم رزمنده های ایرانی گذاشتند!!!!😔

.

◀خواستند غیرت و مردانگی بچه های خمینی را به سخره بگیرند..خواستند بگویند...

این ناموس شماست که به تاراج رفته!!

ببینیتش!!

به قول امروزی ها آن را به اشتراک گذاشتند...

جلوی چشم بسیجی ها...🙁

.

◀سه نفر از بهترین جوانان این وطن پر پر شدند...

تا بالاخره

توانستند آن جنازه را پایین بیاورند...

مگر شوخی بود..

ناموس بود!

یک گردان هم قربانی میگرفت بالاخره ناموسشان را پایین می آوردند..

حتما که نباید زن و بچه خودشان باشد...

مرد با غیرت ناموس دیگران را هم ناموس خودش میبیند...☝️

.

◀دختر شیعه  جلوی چشم دشمن عریان باشد و مردهای شیعه نفس بکشند؟؟؟

مگر سربازان خمینی مرده باشند...

.

◀عکس ناموسش را به اشتراک میگذارد...

و با بی غیرتی زیرش مینویسد:

⚫من و عشقم!!

⚫من و مادر خوشگلم!!

⚫من و خواهر گلم!!

.

◀زن عکس سرلخت و برهنه اش را منتشر میکند و برادرش و شوهرش آن را لایک میکنند!!در حالی که چند هزار نفر  دیگر هم ناموسشان را با لایک پسند کرده اند...😥😔

.

◀همان مرد چند پست آن طرف تر هم عکس یک شهید را به اشتراک گذاشته و زیرش نوشته ما مدیون شهداییم!!!!😞

.

◀عکس همان بچه شیعه با غیرت...

همان سرباز خمینی...

همان کسی که دارد از بی غیرتی اش زجر میکشد...

همان کسی که نگذاشت جنازه دختر ایرانی جلوی چشم ها باشد....چه رسد به....😔

همان کسی که توی وصیت نامه اش این همه تاکید کرده بود که ««اگر با ریخته شدن خونم حقی به گردن دیگران داشته باشم به خدا قسم از مردان بی غیرت و زنان بی حجاب و بی حیا نمیگذرم!!»»✋

.

◀مرد با غیرت این روزها..

تو را به خدا قسم بگو...😭

بگو آن شهید چه کار کند تا حاضر شوی عکس ناموست....زن شیعه را از جلوی چشم های هرزه برداری؟😔

چه کار کند تا ناموست را به اشتراک نگذاری؟؟؟

ناموست را بیت المال کرده ای؟حاشا به غیرتت!!😒

مگر نمیبینی...

نمیبینی دشمن چطور دارد به ناموس شیعه...

به ناموس ایرانی میخندد؟؟😔


#التماس_تفکر


[ پنجشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۰۴:۳۶ ب.ظ ] [ سرباز مهدی(عج) ]
[ ۲نظر ]